Udvidet Syntaks

Dette en lille liste over de ændringer som MultiMarkDown har til den oprindelige specifikation af MarkDown.

Metadata

Title:  A Sample MultiMarkdown Document
Author:  Fletcher T. Penney
Date:   February 9, 2011
Comment: This is a comment intended to demonstrate
     metadata that spans multiple lines, yet
     is treated as a single value.
CSS:   http://example.com/standard.css

Metadata skal placéres i toppen af et dokument — der må heller ikke være tomme linier foran. Der kan placéres --- før og efter blokken. Efter blokken kan der benyttes ... i stedet.

Selvom det ikke er nødvendigt, så anbefales det at afslutte hver linie med to mellemrum, da en standard MD-parser så trods alt giver læsbart output.

Metadata-nøgler får fjernet alle mellemrum og der skælnes ikke mellem store og små bogstaver.

Variable

Ved at skrive [%variabel] kan man indsætte værdien af metadata’en variabel i dokumentet.

Standardvariable

Smart typografi

Der foretages oversættelse af simpel typografi på følgende vis:

Krydsreferencer

Headers laver lokale links. Hvis et link med samme id allerede er defineret, så tager det allerede definérede link præcedens. Man kan vælge selv at definére id’et sidst i headeren, hvis man har lyst til det:

### Header [optional id]

Man kan dermed referere til headersne på vanlig vis — eller man kan fx referere til afsnittet om variable — for ikke at nævne tabellen længere nede.

Link- og billedreferencer kan efterfølges af attributter. Hvis attributterne indeholder mellemrum så skal de i anførselstegn. Man kan fortsat benytte flere linier, men en attribut kan ikke deles over flere linier.

Hvis et billede står alene i et afsnit, så pakkes det ind i <figure>-tags. Er der defineret alt-tekst, så bruges det som caption.

Billede af Røskva
Billede af Røskva

Følgende generérer ovenstående billede:

![Billede af Røskva][Røskva]
[Røskva]: /billeder/roskva.jpg "Røskva"
	style="max-width: 50%;"

Tabeller

|       |     Grouping      ||
First Header | Second Header | Third Header |
 ------------ | :-----------: | -----------: |
Content    |     *Long Cell*    ||
Content    |  **Cell**  |     Cell |
 ------------ | ------------- | ------------ |
New section  |   More   |     Data |
And more   | With an escaped '|'     ||
[Prototype table]
Prototype table
Grouping
First HeaderSecond HeaderThird Header
ContentLong Cell
ContentCellCell
New sectionMoreData
And moreWith an escaped ‘|‘